Нови машини и техника за чистене купуват в Търговище

Над 2 млн. лв. ще вложи Община Търговище в снегопочистване, хигиенизиране, миене на улици и обществени площи през 2017 г. От тях 754 000 лв. са предвидени за нова специализирана техника, включително мотометачка, автомобил за сметосъбиране и други инвестиции в машини, свързани с подобряване на чистотата, съобщават от местната администрация.

Това показва план-сметката за хигиенизирането на територията на общината през следващата година. Общо разходите по това направление се очаква да бъдат близо 4 млн. лв. От тях 564 000 лева са предвидени за сметосъбиране и извозване на сметта.

Разходите за поддръжка, експлоатация, мониторинг на депото, включително за сепариране на отпадъците, с цел намаляване на количествата, са разчетени за над 1,2 млн. лв.

План-сметката е изготвена на база действащите промили за таксата за битовите отпадъци в община Търговище. Размерът на налога няма да се променя за 2017 г., уточняват от Общината.

Община Търговище внася в местния парламент и докладна за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите. Разясняват се мотивите за начина за формиране на таксата за гражданите, който е на база данъчната оценка на имотите. Текстовете се синхронизират с действащото законодателство.

Таксата за сметта се определя на тази база, тъй като няма система за отчитане количеството отпадъци, генерирано от отделните домакинства, поясняват от администрацията. Едва 9% от населението в общината използва отделни съдове за смет. Всички останали ползват общи контейнери и няма как да бъдат разграничени отпадъците от отделните домакинства. Често в контейнерите, поставени пред даден жилищен блок, се изхвърлят отпадъци и от съседни сгради, включително и търговски обекти. По тази причина, на този етап, единствената възможна методика за определяне на таксата за битовите отпадъци остава тази на база данъчната оценка на имотите на гражданите, уточняват от Общината.

Коментари

Задължително поле