Нови правила за държавни имоти

Уреждат публично-частните партньорства

С промени в Закона за държавната собственост ще се уредят по-прецизно публично-частните партньорства с имоти и имущества. С действащия сега закон се допуска апорт на недвижим имот или вещи – частна държавна собственост, само в еднолични търговски дружества с държавно участие. Но Законът за публично частно партньорство допуска апорт и в други дружества, което е противоречие. Това стана ясно на заседание на правната комисия към парламента, която разгледа промените в закона.

Апортът е форма на смяна на собствеността. Ако апортът е на държавен имот в търговското дружество, то е важно кой е неговият собственик. Ако апортираният имот е държавен, а фирмата - частна, то вече тя ще се разпорежда с него. Заради хипотеза дали няма да се отвори кутията на Пандора – забранени за приватизация държавни дружества да се предоставят на частни компании, преди законът да бъде гласуван на второ четене в правна комисия, членовете й решиха работна група да изчисти всички неточности. Беше предложено държавните дружества от забранителния списък да могат да се апортират само след решение на Министерски съвет.

Коментари

Задължително поле