Нови срокове за данъците на бизнеса

Видът на авансовите вноски за фирмите през 2021 г. ще зависи от оборота им през 2019 г.

Фермерите и едноличните търговци пускат декларации до 30 юни

Стартиращите фирми две години няма да плащат авансови вноски

 

По-голяма толерантност при грешки

Нови ще бъдат сроковете за плащане на данъци от бизнеса през 2021 г. Както “Труд” вече писа, годишните декларации за корпоративните данъци ще се подават от 1 март до 30 юни. Този срок ще важи и за едноличните търговци, и за земеделски производители, които са избрали да плащат данъци като еднолични търговци.

Ще бъдат променени и сроковете за авансовите вноски на корпоративния данък, става ясно от промените в данъчните закони, които са внесени от Министерски съвет в парламента. Авансовите вноски за текущата година ще бъдат декларирани не както досега с подаване на годишната данъчна декларация, а с нова декларация, която трябва да бъде пусната от 1 март до 15 април.

Месечните авансови вноски за януари, февруари и март, както и досега ще се плащат до 15 април на текущата година. За месеците от април до ноември вноските ще трябва да бъдат платени до 15-о число на месеца, за който се отнасят. А за последния месец от годината - до 1 декември. Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие, както и досега ще се внасят до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят. За третото тримесечие срокът става до 1 декември. А за четвъртото тримесечие няма да има тримесечна авансова вноска.

Тъй като срокът за плащане на последните авансови вноски се скъсява, от НАП ще бъдат по-толерантни при грешки. Лихви ще се плащат, ако дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 25% сумата от месечните авансови вноски за съответната година или когато 75% от дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 25% сумата от тримесечните авансови вноски. В момента лихви се дължат, ако годишният корпоративен данък надвиши с 20% авансовите вноски.

Новорегистрираните фирми няма да плащат авансови вноски за годината на учредяването си и за следващата година. Т. е. създадените през 2020 г. фирми няма да плащат авансови вноски и за 2021 г. За съществуващите фирми видът на авансовите вноски ще зависи не от оборота им през кризисната 2020 г., а от 2019 г. Фирмите с оборот под 300 хил. лв. за 2019 г. няма да плащат авансови вноски. Тези с оборот между 300 хил. и 3 млн. лв. ще правят тримесечни вноски, а тези с над 3 млн. лв. оборот за 2019 г. - месечни.

Коментари

Задължително поле