Нови 54 проекти за 73.5 млн. евро се одобряват по програма „ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020 г.“

България участва в девет от тях

Нови 54 проекти за 73.5 млн. евро по програма „ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020 г.“ ще бъдат одобрени по време на Осмото заседание на Комитета за наблюдение на програмата за транснационално сътрудничество, което се провежда днес и утре в София, съобщиха от МРРБ. Заседанието бе открито от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която представлява националния партниращ орган.

Проектите са по третата покана за набиране на предложения по програмата. Девет от одобрените проекти са с участието на България, като в осем от тях страната ни е пълноправен партньор, а в един е водещ. Предстои да се подпишат договори за тяхното изпълнение.

Българска мениджмънт асоциация e партньор по проекта „BioGov“, насочен към обучение и обмяна на опит на експерти за подобряване на политиките в областта на опазването на природното и културно наследство.

Сдружение „Бизнес Агенция“ е партньор в проекта „Devise“, по който се предвижда да се увеличи потенциала на малките и средни предприятия в областта на цифровите технологии като средство за конкурентоспособност.

Българска асоциация по рециклиране е част от проекта „CircPro“, който ще популяризира циркулярно възлагане на обществени поръчки по опита на скандинавските страни.

Проект „One way” има за цел да допринесе за запазването, защитата, насърчаването и развитието на природното и културното наследство. Партньор по него е Търговско промишлена палата – Враца.

Община Габрово и Център за устойчивост и икономическо развитие са партньори по проекта „GPP-Stream“. Целта е да подобри управлението, изпълнението и мониторинга на политическите инструменти, които интегрират подходите за въвеждане на „зелени обществени поръчки“, така че да се постигне максимално увеличаване на ефективността на ресурсите.

Областна администрация – Пазарджик е партньор по проекта „Regions 4FOOD4.0“. Той е насочен към въвеждането на иновации в хранително-вкусовата промишленост.

Към превръщането на Европа в привлекателна за развитието на предприемачеството у младите хора, разкривайки привлекателни работни места и места за живот, чрез разработване стартиращи фирми и консултантска подкрепа, е насочен проект „OSS“. Партньор по него е Агенция за регионално и икономическо развитие – Враца.

Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора е водещ партньор по проекта „DeCarb“, който има за цел да подпомага на чистота на въздуха и намаляване на въглеродните емисии, насърчавайки публичните власти да предприемат мерки за използване на „чиста енергия“. За целта се предвиждат серия от обучения и семинари, чрез които да се подпомогне реализирането на проекти за възобновяеми енергийни източници, преквалификация на работната сила и др.

Пред участниците в заседанието зам.-министър Николова обясни, че програмата представлява основен хоризонтален инструмент на ЕК, който подпомага създаване на партньорства и обмяна на опит между отделните държави за изпълнението на политики в различни области. Фокусът е поставен върху подобряване на конкурентоспособността, високите технологии, научно-изследователската дейност, политиките за борба с климатичните промени и тяхната превенция, подобряването на околната среда. Достъп до финансиране имат всичките 28 страни членки на ЕС, заедно с Норвегия и Швейцария.

„Досегашният ни опит показва нарастващия интерес на българските партньори да участват и реализират проекти по програмата, които допринасят за получаването и обмяната на опит, добри практики и нови подходи при изпълнението на политиките в различните райони на ЕС“, коментира още заместник-министър Николова. Общият бюджет на програмата до 2020 г. е над 426 млн. евро, като безвъзмездните европейски средства са почти 360 млн. евро, а останалата част е национално съфинансиране.

По време на заседанието ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с изпълнението на програмата, ще бъде представен напредъкът в изпълнението на проектите от първа и втора покана. Утре – 14 март ще бъдат представени два проекта, които се изпълняват по програмата с участието на партньори от България като държава-домакин на срещата. Това ESSPO и InnoBridge.

Проектът „Ефективни финансови инструменти в подкрепа на малки и средни предприятия“ (ESSPO), по който партньор е община Габрово, цели да подобри регионалните политики за конкурентоспособност на малките и средни предприятия и ангажираността им с иновационни дейности в регионите. В него си сътрудничат 9 партньорски организации от Полша, Франция, Испания, Германия, Естония и България.

Увеличаването на конкурентоспособността на малки и средни предприятия е в основата и на проекта InnoBridge, по който партньор е Асоциация за развитие на София заедно с още 8 страни. Той цели преодоляване на разликата в иновациите чрез превръщане на резултатите от научноизследователската и развойна дейност в търговски успех по по-ефективен и ефикасен начин.

Коментари

Задължително поле