Нов автомобил за близо 200 000 лева ще вози боклука в Свищов

Общинско предприятие „Чистота – Свищов“ се оборудва с още един специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване. До момента предприятието разполагаше с пет автомобила за сметосъбиране, но само един от тях 8 кубиков.svistov2-2

Доставеният в понеделник автомобил също е 8 кубиков и с него ще се покрият нуждите на предприятието във връзка със сметосъбирането в малките улици. Новото дизелово возило марка MAN е излязло от завода през април тази година. Сметосъбиращата надстройка е за обслужване на кофи и контейнери, и е марка TISAN.

Фирмата доставчик е избрана след проведена обществена поръчка, с критерий „най-ниска цена“. Сумата, за която е закупен автомобилът е 195 960 лева, а финансирането е осигурено по реда на чл.24 от Наредба №7 от 19 декември 2013 година, за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

Коментари

Задължително поле