Нов външен асансьор за 124 184 лева откриха в поликлиниката в Павликени

Новоизграден външен асансьор в Общинската поликлиника в Павликени беше открит в четвъртък. Лентата на новото съоръжение прерязаха кметът инж.Емануил Манолов и представителя на фирмата-изпълнител инж.Кирил Иванов.

Асансьорът е монтиран по проект „Изграждане на достъпна среда – външен асансьор на сграда Общинска поликлиника – Павликени”, съфинансиран от Проект „Красива България” към Министерството на труда и социалната политика и Община Павликени.

Общата стойност на проекта е 124 184 лева, в това число 49 973 лева е съфинансирането от Община Павликени. Изградена е асансьорна кула, разположена в ъгъла между съществуващото стълбище и коридора към основното фоайе на сградата. Асансьорът има 4 спирки – една за партера и по една за останалите три надземни нива на сградата.

Асансьорът е с товароподемност 800 кг и максимум 10 лица. Отговаря на всички нормативни изисквания – скорост, достъпност, безопасност и към момента в община Павликени няма изграден друг такъв хидравличен пътнически асансьор. Съоръжението разполага и с директна връзка с фирма, която осигурява техническата му безопасност при експлоатация.

Строително-монтажните дейности извърши Дружество по Закона за задълженията и договорите „ЛИФТ ГРУП” с представител инж. Кирил Иванов. Строителният надзор на обекта осъществи фирма „СТРОЙИНВЕСТ – ВТ 1” ООД гр. Велико Търново с управител инж. Димитър Йовков. Авторският надзор изпълни фирма „3 D ЗОНА” ЕООД гр. София с управител г-жа Людмила Димитрова.

С реализацията на дейностите по проекта се създаде по-достъпна среда за нуждите на потребителите на поликлиниката, а също така се създадоха и 3 работни места за лица, наети от Дирекция „Бюро по труда” – Павликени.

„Очаквах този момент от години, далеч преди да бъда избран за кмет. Виждайки страданията на хората тук, аз недоумявах как в края на ХХ век няма асансьор в сграда, където идват възрастни, болни и трудноподвижни хора. Виждах с какви усилия те изкачваха и слизаха по тези стъпала. Благодарение на проект „Красива България“ дойде реда на този обект. Радвам се, че с този асансьор ще облекчим пациентите и работещите в тази поликлиника“, каза в словото си кметът инж.Емануил Манолов.

Той съобщи, че предстои обявяване на търг за отдаване под наем на всички кабинети на четвъртия етаж. Следващата седмица започва строителните работи по довършване на коридора и фоайето на последния етаж. „Намеренията ни са през летния сезон да направим ремонт на клуба на последния етаж, за да се използва за беседи и събирания“, допълни кметът.

Д-р Станислав Стоев също взе думата. „Благодарение на енергията на кмета на Общината и на неговото разбиране за същността на проблема, ние имаме тази ценна придобивка. На нас ни се е налагало болни да сваляме с носилки по стъпалата, затова новият асансьор е едно облекчение за всички нас“, каза кардиологът.

На церемонията за тържественото откриване на новоизградения асансьор присъстваха и директора на Дирекция „Бюро по труда” гр. Павликени Илийка Иванова, управителя на МБАЛ – Павликени д-р Ренета Кръстева, общински съветници, представители на фирмите-изпълнители на обекта, експерти от общинска администрация и граждани.

Коментари

Задължително поле