Нов кабинет за обучение на докторанти по счетоводство откриха в Стопанска академия

Проектът е реализиран от екип на катедра „Счетоводна отчетност” с държавна субсидия

Кабинет за теоретико-приложни изследвания и обучение на докторанти по счетоводство бе официално открит в Стопанската академия „Димитър А. Ценов” в Свищов. Специализираният кабинет е създаден в рамките на проект „Възможности за повишаване конкурентоспособността на докторската програма по счетоводство в Стопанската академия на образователния пазар".Реализиран е от екип на катедра „Счетоводна отчетност” и финансиран от държавната субсидия за научна дейност в Свищовското висше училище.

Кабинетът бе открит от ректора на Академията – доц. д-р Иван Марчевски и ръководителя на проектния екип – гл. ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова. Сред гостите на тържественото откриване бяха зам.-ректорите проф. д-р Марияна Божинова и доц. д-р Тодор Кръстевич, преподаватели, студенти и докторанти към катедра „Счетоводна отчетност”.

В приветствие към присъстващите гл. ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова поясни, че откриването на кабинета е резултат от успешно реализирания научен проект от екип, съставен от четирима доценти и трима докторанти към катедрата. Тя увери докторантите, че специализираният кабинет е изграден с грижа за тях и вяра в техните успехи. Ректорът поздрави екипа и подчерта, че проектът има гарантирана устойчивост, свързана с обучението на докторанти. По думите му, добрите условия и атмосфера за работа могат и да мотивират младите хора, решили да се посветят на счетоводната наука. Доц. Марчевски заяви, че докторантите ще стават все по-голям процент от обучаемите, както е в много европейски университети, и пожела на катедрата, интересът към развиваната докторска програма да се увеличава, а обучението по счетоводство в Стопанската академия да продължи да бъде една от запазените образователни марки.

Ръководителят на катедра „Счетоводна отчетност” – проф. д-р Атанас Атанасов благодари на ръководството за оказаната подкрепа и на проектния екип за постигнатите резултати и удовлетвореност. Той сподели, че към настоящия момент в катедрата има три разкрити процедури за защити на докторски дисертации и изрази надежда до края на м. март 2020 г. да имат трима нови доктори по икономика. В новооткрития специализиран кабинет, обособен на 3-тия етаж във Факултетен корпус, е инсталирана и необходимата офис техника. По проекта са закупени два лаптопа, многофункционално устройство с принтер, скенер и копир, външен хард диск и USB флаш памети. Изготвен е информационен масив в електронен вид с всички защитени през последните пет години дисертации по счетоводство в България с информация за докторанта, висшето училище и научния ръководител, темата, приноси и направени публикации, както и линкове към разработките, който е на разположение в катедрата. По реализирания проект е закупена и специализирана счетоводна литература.

Коментари

Задължително поле