Нов начин за прием в детска градина

Затягат контрола върху записването на деца по болест

Повече точки за постоянен адрес близо до забавачката

Децата ще бъдат приемани в забавачките в София по нов начин, който ще бъде въведен с промени в Наредбата за прием в общинските детски градини. Те бяха обсъдени днес от образователната комисия в Столичния общински съвет, но преди той да ги гласува предстоят още дебати.

Една от промените следва принципа детето да ходи на градина възможно най-близо до дома си. Постоянният адрес в района на забавачката ще носи 4 точки, а не 2 както е сега, а настоящият - 2, а не 1 т. Адресът ще се установява служебно по електронен път, а не чрез удостоверение от родителите.

Друга промяна е, че децата с брат и сестра в същата забавачка ще получават по една допълнителна точка, но няма вече да участват в класирането по социални критерии, а по общи. „Няма как да квалифицираме наличието на брат и сестра по критериите за деца в неравностойно положение-сираци, деца със сериозни проблеми“, каза столичният зам.-кмет доц. Тодор Чобанов. Социалната квота обаче намалява от 40% на 30%, увеличавайки общата.

Затяга се контролът върху записването на деца с хронични заболявания, като вече ще се изисква документ от ТЕЛК, а не от личен лекар. Децата с хронични заболявания намаляват от 5 на 3 в група, а тези със специални образователни потребности ще са не 3, а 2.

Децата в яслените групи ще са не 20, а 23. Така се откриват около 700 нови места за ясла, при недостиг в София от около 5000. Обмислят се мерки за да се намали фиктивното записване в яслите.

Коментари

Задължително поле