Нулев прием в 9 ВУЗ-а по икономика и туризъм

2500 места по-малко ще има в университетите през следващата учебна година, но за сметка на това се увеличава приемът в направленията с ниско търсене, както и в тези, които са от особена важност за обществото и икономиката – “Информатика и компютърни науки”, “Хранителни технологии”, “Ветеринарна медицина”, “Математика”.

Първокурсници няма да има в 16 професионални направления

Системата трябва да се настрои към последиците от демографската криза

Студенти няма да се приемат в 16 професионални направления за учебната 2019/2020 година. Това обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на представянето на проекта на план-приема в държавните висши университети. Част от специалностите, в които няма да се обучават кадри в разни университети, са икономика, национална сигурност, туризъм, администрация и управление. Причината е, че системата на висшето образование трябва да се настрои да работи с по-малко студенти в следващите десетилетия и да отговаря на търсенето на пазара на труда, категорични са от просветното министерство.

Новоприети студенти няма да има в направлението „Национална сигурност” в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Русенския университет „Ангел Кънчев” и Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

Кандидати за „Икономика” няма да се приемат в Шуменския, Университета по хранителни технологии-Пловдив и Аграрния университет-Пловдив, а „Администрация и управление” - в Национален военен университет „Васил Левски”-Велико Търново, Лесотехнически университет-София, Висше училище по телекомуникации и пощи. „Обществени комуникации и информационни науки” в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” и Обществено здраве в Софийски университет „Св. Климент Охридски” също попадат в списъка с неутвърден прием.

Оказва се, че през следващата учебна година обобщеният план-прием във ВУЗ-овете, който е предложен за обществено обсъждане, предвижда 43 276 бройки, което е с 2500 по-малко от настоящата. Държавата ще субсидира обучението в 37 университета. 37 568 места са в редовна форма на обучение, а 5975 в задочна. Местата за докторанти в редовна форма на обучение са 1668, а за задочно - 596.

„Нулевият прием се получава по механизма, който сме заложили по Постановление 64, това че те трябва да обучават под 15 бройки и това че тези професионални направления, които не сме определили като приоритет”, обясни министър Вълчев.

По думите му в последните десетилетия в най-голяма степен нерационалното търсене на висше образование е избуяло в професионалните направления от социалните, стопанските, правните науки и Национална сигурност. „Системата трябва да се настрои към това да работи с по-малко студенти в следващите десетилетия”, посочи Вълчев и подчерта, че министерството на образованието залага на този метод от 2016 година. „Политиката, която правим, съвпадна и с негативните демографски тенденции от края на миналия век, които сега навлизат в системата на висшето образование”, каза още той.

 

Просветният министър Красимир Вълчев: Точните науки остават приоритет

И в новия план-прием приоритетни остават инженерните специалности в техническите направления и в природните науки. „Обществената загуба ще бъде много по-голяма, ако не осигурим специалисти. Броят на завършващи ученици е един и същ, ние не можем да го променим. Трябва да направим така, че да насочим по-голямата част от тях към инженерно-техническите професионални направления”, посочи образователният министър Красимир Вълчев.

„Миналата година имаме 92% изпълнение на държавно финансирания прием и 50% на приема в частните училища. (...) Тази година очакваме същите проценти, което означава, че приблизително между 37 000 и 37 500 ще бъдат приети след завършено училищно образование, което като дял от завършващи средно образование е 68%”, каза още Вълчев и коментира, че оптимумът е някъде около 55% от завършващите средно образование да постъпват във висши учебни заведения.

 

Отчет

НИМХ с над 9000 експертизи

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) прави над 9000 експертизи годишни, което е огромен труд и той се дължи на многочасова работа и денонощни усилия. Това заяви вчера министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по повод Световния ден на водата и Световния ден на метеоролозите. Той изказа уважение към всички служители, които са съградили, развили и модернизирали дейността на института.

"НИМХ е необходим за предотвратяване на последиците от хидрометеорологичните бедствия в редица сектори и дейности, за оценка и прогноза на качеството на атмосферния въздух”, подчерта Вълчев.

”Информацията на НИМХ се използва от различни държавни структури – МОСВ, МВР, МРРБ, Столична община, МЗХГ, МТИС и др., както и дават информация на световните центрове за времето”, изясни генералният директор на НИМХ проф. Христомир Брънзов. Той обясни, че в момента в НИМХ работят 1285 служители на 724 щата, от които 218 на денонощен режим на работа.

 

Дават дипломи с оценки от 11 и 12 клас през 2022 г.

Десетокласниците догодина с нови изпити и удостоверение за етап

Нужните оценки ще участват в балообразуването, посочи Таня Михайлова

От 2022 г. ще е първият випуск, който ще завърши по нова учебна програма, уточниха от МОН във връзка с промените, които предстоят в средното образование. През следващата година ще започнат да учат десетокласниците, които ще получат удостоверения за завършен първи етап.

В новото удостоверение ще бъдат вписани оценките до 10 клас и те няма да присъстват в дипломата.

„Удостоверението е абсолютно легитимен документ, който показва оценката от 8, 9 и 10 клас. В дипломата са средно образование пък ще бъдат вписани окончателните оценки от 11 и 12 клас. Дипломата е документ, който показва завършена степен на образование”, обясни зам.-министърът на образованието Таня Михайлова.

По повод притесненията, че ако е изучаван профил, който не е свързан с насоката за кандидатстване на ученика след 12 клас, това ще пречи при формирането на бала, Михайлова увери, че ще могат да бъдат използвани оценките от удостоверението за завършен първи гимназиален етап, ако е нужна оценката като балообразуваща за висше учебно заведение.

През следващата година учениците в 10 клас ще полагат изпит за завършване на първия етап.

Задължителните ще бъдат по български език и литература, както и по математика. По желание - по чужд език и информационни технологии.

 

Социалният министър Бисер Петков: Търсим кадри за над 40 професии

Коефициентът на безработица е 5,2%

През 2019 година със средства от държавния бюджет е необходимо да бъдат обучени 11 483 безработни лица по основни ключови компетентности и по над 40 професии. Това обясни министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на изслушване в парламента. Той подчерта, че ресорното министерство ще съсредоточи силата си в обученията и в услугите.

„През 2019 г. борят на безработните, които ще повишат квалификацията си или ще придобият нова квалификация, са с 9% повече от 2018 г. Осигурено е професионално обучение за над 8000 лица, както и заетост на над 3700 души, които успешно са придобили професионална квалификация”, посочи още Петков, като уточни, че основна целева група са продължително безработните.

„Коефициентът на безработица през 2018 г. е 5,2%, което е с 1% по-нисък спрямо предходната година. Продължава да намалява и коефициентът на младежка безработица”, подчерта социалният министър.

Коментари

Задължително поле