Областният управител върна спорното решение за Копривщица

Областният управител на Софийска област инж. София Торолова върна за ново обсъждане в Общинския съвет на Копривщица спорното Решение №166 от 17 март 2017 г. като незаконосъобразно. Именно от него тръгнаха интерпретациите, че ОбС се опитва да обмени специалния статут на Копривщица като град – културно наследство.

Решение 166 връща за преработка проекта за Общ устройствен план със забележката за отпадане на определението "архитектурен исторически резерват" и  на нанесената охранителна зона.

"Налице са основния за незаконосъобразност на така приетото решение", посочва областният управител и напомня, че ОбС не е компетентен да взема решение за отпадане на охранителната зона на недвижимо културно наследство, каквото е град Копривщица.

Всяка отмяна на съгласуван с Министерство на културата ОУП изисква процедурата по приемането му да започне отначало - с ново съгласуване и обществено обсъждане.

 

 

Коментари

Задължително поле