Обсъждаха състоянието на горите в Преславско

Съвещание по стопанисване на горите се проведе в сряда в ДГС-Преслав. Събиранията са традиционни за това време на годината, като преславското стопанство е първото в системата на Североизточното държавно предприятие, което покани лесовъди и гости от различни институции за обсъждане състоянието на горите в района, сечите и залесяването. Тъй като екипът на териториалното поделение е млад, ръководството постави различни въпроси пред присъстващите експерти от РДГ-Шумен и предприятието, за да могат и начинаещите специалисти да се ориентират в изискванията за попълване на различни документи, както и отразяването на несъответствия между теория и практика.

В края на съвещанието директорът на ДГС-Преслав инж. Янко Йорданов благодари на всички участници, като призова младите си колеги да продължават да учат, да работят и да питат когато се налага, за да придобият опита и знанията на възрастните горски, които от години работят в стопанството.

"Целта на това, което правим, е гората да я има и след нас. Всички ние сме избрали професията на лесовъда, защото милеем за природата, обичаме си работата и знаем какво трябва да направим, за да съхраним и да умножим българските гори", каза още инж. Йорданов.

Коментари

Задължително поле