Обучават 40 безработни за озеленители в Златарица

Градският парк бе основно преобразен и ремонтиран в предходния кметски мандат. Паркът е озвучен, обичани музикални изпълнения и песни звучат през целия ден. Растителността непрекъснато се обновява. Проектите за озеленяването са по идея на най-интересните градини в европейските страни. Голямото цвете е най-новата жива декорация в парка. В дъното се вижда фонтанът с форма на земното кълбо.

40 трайно безработни младежи до 29 години от община Златарица ще бъдат обучени и наети на работа като озеленители и помощници в строителството по социален проект, финансиран от Европейския съюз. Проектът „Повишаване мотивацията, професионалната квалификация и нивото на заетост на икономически неактивни младежи“ е стартирал в Общината на 7 април миналата година и трябва да приключи през октомври. Той е на стойност 279 574 лева и се финансира от Инициативата за младежи и Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси“, обясни ръководителят на проекта Мария Павлова.

До момента са обхванати 30 безработни младежи от Златарица и селата Горско ново село, Родина, Средно село, Росно и Сливовица, като продължават да се набират желаещи. Условието е те да не са имали регистрация в „Бюрото по труда“ през последните 12 месеца и да не са работили никъде минимум 4 месеца.

"Младежите вече са преминали едно шестдневно мотивационно обучение през ноември, предстои от утре до 23 март да преминат второ обучение. Целта е да се мотивират да изберат определена професия и да са адекватни на пазара на труда. Обучението по ключови компетентности - за озеленяване и в областта на строителството плюс изучаване на английски език, е общо 300 часа", информира още Мария Павлова.

По време на обученията безработните получават и стипендии в размер на 10 лева – за младежите и девойките от Златарица и по 15 лева- за тези от селата. Междувременно психологът в екипа по управление на проекта вече е оказал психологическа подкрепа на обучаваните.

„Преобладаващо младите хора, които са включени по проекта, са с основно образование. Въпреки това, има такива, които са мотивирани да започнат да изучават английски език", коментира Павлова.

След приключване на цикъла от обучения, младите хора ще бъдат назначени към Общината на временни трудови договори от по 6 месеца за озеленители и строителни работници. Тези, които са от града, ще работят в Златарица, а младежите от селата – по местоживеене.

Коментари

Задължително поле