Обществената трапезария във Велико Търново ще работи през цялата 2019 година

Обществената трапезария във Велико Търново ще работи с увеличен капацитет през цялата 2019 година, информираха от общинската дирекция „Социални дейности и здравеопазване”. Трайно увеличен остава капацитетът на социалната услуга, осигурена от общината в подкрепа на хората от най-уязвимите групи – 75 са бенефициентите й. Във всеки от 249-е работни дни те ще получават топъл обяд /супа, основно ястие , хляб, поне веднъж седмично и десерт.

Необходимото финансиране в размер на 54 157,50 лева е осигурено от фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика.

Услугата „Обществена трапезария” се изпълнява от Домашния социален патронаж в Дебелец. Целите са подобряване качеството на живот и задоволяване на потребностите от храна на хора, които по обективни причини не могат да си я осигурят сами. Потребителите получават дневните си порции всеки ден от понеделник до петък в сградата на Регионалната здравна инспекция във Велико Търново.

Социалната услуга е достъпна за бенефициенти с постоянен адрес в старопрестолния град или общината, включително и деца, навършили 7-годишна възраст. Потребителите трябва да са жители без доходи и близки, които да се грижат за тях, хора и семейства, чиито доходи са по-ниски от диференцираните минимални прагове. Да са самотно живеещи лица, които получават минималните видове пенсии, както и скитащи и бездомни хора, включително деца, регистрирани в дирекция „Социално подпомагане“. В целевите групи попадат и лица от уязвими общности, включително граждани на трети страни.

Коментари

Задължително поле