Община Благоевград газифицира дневни центрове и обществена трапезария

Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за стари хора и Обществена трапезария в Благоевград вече имат изградена система за газификация. Извършените дейности са част от Инвестиционната програма на Община Благоевград. Вече е газифицирана и сградата, в която се помещава Дом за стари хора в квартал „Струмско“.

В следващите месеци предстои да бъде газифициран и Комплексът, където се помещават Център за ранно детско развитие, детска градина и Домашен социален патронаж в квартал „Еленово“ . Това са само част от стъпките на ръководството на Община Благоевград за подобряване и оптимизиране на социалните услуги. През тази година предстои да бъде направен основен ремонт на защитено жилище за хора с умствена изостаналост. Ремонтни дейности са предвидени в Център за настаняване от семеен тип за деца в Благоевград.

Благоевград е една от добре развитите общини в социално отношение. На територията на община Благоевград функционират десетки социални услуги, в това число ЦНСТ-та- преходно жилище, Дом за деца, лишени от родителски грижи, домове за възрасни хора, защитени жилища, Домашен социален патронаж и др.

.

Коментари

Задължително поле