Община Велико Търново готви модернизация на градския транспорт и паркирането

Община Велико Търново е в процес на подготовка на нови решения за градския транспорт, трафика в Старата столица и паркирането. Планираните мерки ще бъдат реализирани с проекта за интегриран градски транспорт, който предстои да бъде представен за оценка по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 тази есен. Близо 11 милиона лева безвъзмездна финансова помощ ще бъдат инвестирани за редица дейности, целящи качествено подобрение както на транспортните услуги, така и на транспортната инфраструктура.

Инвестиционното намерение за интегриран градски транспорт е включено като проект за реализация в Общинския план за развитие на община Велико Търново/2014-2020/, а също е част и от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново. Двата стратегически документа са били предмет на публични обсъждания още през 2013 и 2014 година.

Нова основна линия, която ще бъде обслужвана с електрически автобуси, ще бъде създадена с реализацията на проекта. Екологичните превозни средства ще свързват бъдещите два буферни паркинга с центъра и старата част на Велико Търново, където са основните исторически забележителности и туристически атракции. Планираните локации на буферните паркинги са в района на бившето сержантско училище и в подножието на Балдуиновата кула. Подвижният състав за обслужване на линията следва да е с най-висока степен на екологичност и да отговаря на изискванията и стандартите на Европейския съюз за изхвърляне на вредни емисии в атмосферата.

Линията е част от намерението за предлагане на транспортна схема с алтернативни маршрути, като по този начин се цели оптимизация на транспортно-комуникационната система на Велико Търново. Съвременна информационна система ще дава информация в реално време за движението на автобусите. 22 електронни табла ще бъдат монтирани на спирките с най-голям пътникопоток.

Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална”, преустройство на кръстовищата край Беляковско шосе и Летния театър, преасфалтиране на 4 километровия булевард „България”, модернизация на четири светофарни уредби и внедряване на информационна система за паркиране са също сред предвидените за изпълнение мерки.

С изграждането на буферните паркинги и въвеждането на интелигентни транспортни решения ще бъде облекчена работата както на синята зона във Велико Търново, така и на останалите безплатни зони за спиране и престой.

Коментари

Задължително поле