Община Горна Оряховица сключи първия договор за саниране

Сн. Община Горна Оряховица : Визуализация на бъдещата визия на жилищната сграда на ул. "Юрий гагарин" 45-47

Община Горна Оряховица сключи първия договор с изпълнител за саниране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Договорът е на Сдружение „Юрий Гагарин 45-47”. Той попада сред договорите, които със сигурност ще бъдат финансирани. Изпратен е за мониторинг при Областния управител, който има задължение да го препрати до Българска банка за развитие и МРРБ. След това Общината ще получи анекс от Министерството за финансиране.

Решението на кмета инж. Добромир Добрев за избор на изпълнител за строително монтажните работи на Сдружение „Славяни” се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията. Работата по останалите 12 сдружения продължава, но ще се чака приемането на Бюджет 2017 в частта му, касаеща Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните сгради.

„Националната програма временно е спряна, но нека сдруженията, които са започнали подготовка на документация за саниране да продължат. Има възможност по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. В Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Горна Оряховица са заложени такива процедури и е заделен ресурс”, коментира кметът инж. Добромир Добрев.

Коментари

Задължително поле