Община Горна Оряховица сформира доброволен отряд „Раховец”

Община Горна Оряховица набира 11 човека, които желаят да станат част от екипа на доброволното формирование „Раховец”. Сформирането на доброволния екип е на основание на чл. 41 от Закона за защита при бедствия и във връзка с решение на Общински съвет – Горна Оряховица.

Доброволец може да стане всеки на възраст от 18 до 60 години, физически и психически здрав, работещ или безработен, включително и пенсионер; не осъждан за умишлени престъпления от общ характер, с умения за работа в екип и при усложнена обстановка. С всеки доброволец се сключва договор, след което той ще бъде обучен и регистриран в Регистъра на Министерството на вътрешните работи.

Всеки член на формированието е застрахован срещу злополука, настъпила при или по повод изпълнение на договорните му задължения, и е осигурен за всички осигурени социални рискове. Оборудва се с необходимата екипировка.

Заплащането по време на обучение и при непосредствено участие в спасителни акции ще се извършва съгласно Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия.

Заявления по образец се получават от Центъра за информационно обслужване на граждани в сградата на общината. Комплектоване на документацията и разясняване на процедурата се извършват  в сградата на Общинска администрация.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България