Община Елена чака 4 млн. евро за ремонт на училище и пътища

Два проекта е входирала Община Елена в ДФ „Земеделие“ – за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СУ „Иван Мочилов“ и за рехабилитация на три пътни отсечки в общината. Със средства по ПРСР, от Общината смятат да въведат комплекс от мерки за енергийна ефективност в средното училище в града, което е сред малкото останали в страната, без такива мерки.

„Стойността на проекта е 1 млн. евро, като сме го разписали за максималната стойност по тази схема. В разработката са включени разходите по проектиране, консултации, строителен надзор, плюс изпълнението на строителните дейности. Предвижда се смяна на дограмата, саниране, изолация на покрива и подовите настилки, както и нова отоплителна инсталация с подсистеми в различните крила и части на школото. Според енергийния одит, се очаква ефективността на сградата след въвеждането на мерките да стане между 60% и 70%", обясни кметът на Елена инж.Дилян Млъзев.

За три пътни отсечки- Чакали – Палици, Мийковци- Високовци- Игнатовци и Елена- Багалевци- Тодювци, е подадено и проектно предложение по Програмата за развитие на селските райони. Проектът е за 3 милиона евро. Според инж.Млъзев в случай на одобрение, ще се започне работата първо по отсечките Чакали- Палици и Елена- Тодювци. Общата дължина на отсечките е 18,7 км. Те не са ремонтирани от над 30 години.

„Тези трасета са важни не само за обслужването на туристическия поток, но и по тях минават училищните автобуси, извозваме учениците", коментира управникът на възрожденското градче.

Други 880 000 лева пък са заложени в тазгодишната Инвестиционна програма на Общината за ремонт на уличната мрежа не само в града, но и в най-големите села Майско и Константин. В Елена с парите ще се изкърпват десетки улици, сред които „Мир“, „Раковски“, Църковна“, част от „Крайбрежна“, в Майско и Константин – двете централни улици. Други средства са заделени отново в инвестиционната програма, за общинската пътна мрежа – за пътя Костел- Дъбравата, за района на село Вълчевци по пътя Средни колиби - Елена- Яковци, за пътищата към селата Бадевци, Марафелци и др.

Коментари

Задължително поле