Община Монтана подписа колективен трудов договор с образованието

Кметът на община Монтана Златко Живков и регионалните структури на Съюза на работодателите в просветата, Съюза на българските учители към КНСБЕ и синдикат Образование към КТ „Подкрепа” подписаха колективен трудов договор за следващите две години.

Общината, работодателите и синдикатите се споразумяха да решават заедно трудови, осигурителни и социални въпроси, които не са регламентирани в Кодекса на труда.

Колективният договор определя средства за квалификация на преподавателите в размер на 1% от годишните средства за работна заплата на педагозите.

Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите в системата на образованието също е 1% от основната им заплата. Договорен е и минимален праг за допълнително трудово възнаграждение в зависимост от степента на професионална квалификация. За най-ниската V-та степен тя е 25 лева, за най-високата І-ва – 80 лева. Договорени са и средства за работно облекло не по-малко от 360 лева за педагогическия персонал и не по-малко от 260 за непедагогическия. На всеки три месеца директорите трябва да представят информация на работниците и служителите за изпълнението на бюджета. С колективният трудов договор са определени и допълнителни заплащания като за работа с деца със специални образователни потребности, за наставничество на учители, за водене на задължителна документация, за консултации на родители, за преподаване на учебен предмет на чужд език и други.

Коментари

Задължително поле