Община Пловдив въвежда електронен прием на учениците в първи клас

Община Пловдив въвежда електронен прием на учениците в първи клас от началото на следващата учебна 2017/2018 г. Градската управа под тепетата взе решение да въведе електронен прием в рамките на три класирания, като се съобрази с досега ползваните правила и изискванията на новите държавни стандарти в областта на образованието.

Целта е с използването на съвременните технологии родителите да бъдат улеснени и по-добре информирани и се създаде по-ефективна организация на приема на децата в първи клас. Новата наредба ще се гласува от Общинския съвет в края на декември, след което де изготви нужния софтуер за системата. В изготвения проект като най-важен критерий е поставено желанието на родителите. За около 90 % от училищата в Пловдив с прием на първокласници има места за всички желаещи и за тях другите предвидени критерии няма да имат определена тежест.

За училищата, за които желаещите са повече от местата, се предлага основното предимство да е за живеещите по настоящ адрес в близост до учебното заведение. За целта са оформени райони за всяко училище. Предимство, макар и в по-малка степен, ще имат и децата, живеещи в районите, граничещи с този на желаното училище. Децата с адрес извън Пловдив ще могат да кандидатстват за училищата на територията на общината, но предимството в случая е за живеещите в града под тепетата.

По-ранното подаване на заявления за кандидатстване няма да е от значение, важно ще е само спазването на крайния срок. Предвижда се първото класиране да е най-рано в началото на месец юни, когато децата ще са получили удостоверенията си за завършена подготвителна група. Затова крайният срок за подаване на заявления ще е в последните дни на май.

От сайта на системата родителите ще се запознаят подробно за свободните места, за вида на целодневната организация на обучение, за начина на обедното хранене на децата, за изучаваните чужди езици и с друга важна информация. Така те ще могат да направят информиран избор, като посочат до пет желани училища. Подаването на заявление за кандидатстване за прием по интернет ще осигури възможност за преподреждане на желанията, за своевременно получаване на резултатите от класирането, за спестяване на време.

За родителите, които нямат достъп до интернет, е предвидено подаването на заявления на хартиен носител в училищата, които са им първо желание. В тези случаи данните се качват в системата от училищата. Много важно изискване към всички родители ще е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартия).

Коментари

Задължително поле