Община Пловдив се споразумява с НКЖИ за пробива под Централна жп гара

Старейшините в местния парламент одобриха в четвъртък сключването на споразумение между Община Пловдив и НКЖИ (Национална компания „Железопътна инфраструктура”) за извършване на пробив под Централна жп гара, който да свързва булевардите „Васил Априлов” и „Македония”.

Точката бе вкарана за гласуване в извънреден порядък, а проектът предвижда премахването на Бетонния мост и изграждането на транспортен подлез под жп линиите, като това ще бъдат включено в проектирането на железопътен възел „Пловдив” по Оперативна програма „Транспорт” заедно с подмяната на релсите.

Реализацията на двата обекта ще бъде финансирана с европейски средства. Според споразумението за сътрудничество, което е с 5-годишен срок, Община Пловдив се ангажира с извършване на отчуждителните процедури, изграждане на прилежащата улична мрежа, докато дейностите по изграждане на самия транспортен подлез трябва да бъдат извършени от НКЖИ.

Коментари

Задължително поле