Община Пловдив участва в международен форум за опазване на въздуха в Краков

Заместник-кметът на Пловдив с ресор „Общинска икономика, здравеопазване, екология и управление на отпадъците“ Розалин Петков участва в международния форум „Глобално чист въздух“, която се провежда в полския град Краков.

Той е организиран съвместно от Общинския съвет на регион Малополска и две водещи полски организации в областта на качеството на атмосферния въздух. Целта е да се насърчи международното сътрудничество и да се обменят добри практики и политики за опазване качеството на въздуха. Община Пловдив се представи с презентация за предприетите на местно ниво мерки и политики. Представен бе и проектът „Разработване на „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив“ и План за действие на същата за периода до 2023 година“, финансиран от ОПОС. В рамките на инициативата са включени посещения в станция за наблюдение качеството на въздуха, срещи с учени от Университета за наука и технологии в Краков, среща с Главния инспекторат по опазване на околната среда.

Във форума в Краков участват представители на главна дирекция „Околна среда“ и „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия, Световната банка, представители на Полша, Франция, Германия, Чехия, Словакия, Унгария и др.

Коментари

Задължително поле