Община Свищов изготвя инвестиционни проекти за близо 1,2 млн. лв.

Инвестиционни проекти за близо 1,2 млн. лв. изготвя Община Свищов, като средствата са за реконструкция и рехабилитация на част от водопроводната мрежа в града и четири населени места. Проектите обхващат шест улици в Свищов и захранващите водопроводи на селата Драгомирово, Морава, Хаджидимитрово и Козловец. Силно компрометираната водопроводна мрежа в град Свищов и недостигът на вода в следствие амортизираните захранващи водопроводи към селата са дългогодишен проблем за община Свищов, който създава редица проблеми за жителите на Общината и служителите на ВиК. По тази причина ВиК „Йовковци“ и община Свищов взеха решение да се изготвят инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на най-компрометираната част от водопроводната мрежа в града на стойност до 700 хил. лв. и захранващите водопроводи към четирите населени места на стойност до 350 хил. лв.

Вътрешната водопроводна мрежа в град Свищов в по-голямата си част е изпълнена от манесманови и етернитови тръби от 1940 до 1985 г., сградните водопроводни отклонения са стари, изградени от поцинковани тръби. Водопроводната мрежа по ул. „Ал. Божинов“; ул. „Тинтява“; ул. „Пирин“; ул. „Искър“; ул. „Киряк Цанков“ и ул. „Черни връх“ отдавна е амортизирана, поради което са налице чести аварии, свързани със спиране на водоподаването и влошаване на качеството на питейната вода. Честите ремонти за отстраняване на авариите затрудняват движението на МПС и създават неудобство за живущите на прилежащите улици. По мнение на ВиК експертите, това налага извършване на основен ремонт на водопроводната мрежа на конкретните, често авариращи улици. За изпълнението на такъв ремонт община Свищов изготвя инвестиционен проект, в Поименния списък за капиталови разходи за 2017 г.: „Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешно водопроводна мрежа в гр. Свищов, по улици: ул. „Ал. Божинов“; ул. „Тинтява“; ул. „Пирин“; ул. „Искър“; ул. „Киряк Цанков“ и ул. „Черни връх“.

С изготвените проекти община Свищов ще кандидатства към ПУДООС за отпускане  на необходимите средства, с които да се решат сериозните проблеми с водопреносната мрежа в Общината. След ремонта на силно компрометираните участъци, ще предстои преасфалтиране на конкретните улици.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони