Община Свищов награди 56 деца за проявена толерантност

Повечето от наградените ученици са помагали на малчугани в неравностойно положение

По повод Международния ден на толерантността, Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при община Свищов награди деца от общината, които през годината са извършили добри постъпки или са били толерантни.

Всяко от наградените деца е номинирано от училището, в което учи, заради толерантното си отношение към своите връстници и възрастните, и за проява на взаимопомощ и съпричастност.

В Зала 1 на Общината всичките 56 деца бяха поздравени от кмета на община Свищов Генчо Генчев и получиха грамота, и книга за своето добро извършено дело. Повечето от наградените ученици са помагали на деца в неравностойно положение или на деца със социална и материална нужда; други са върнали пари или загубена вещ, телефон и ключове на своите притежатели; трети помагат на своите връстници да се справят с тревожност и отчаяние при тежка лична загуба или приемането им в нов клас; а някои оказват помощ на възрастни хора с прибиране на дърва, купуване на покупки.

Сред добрите дела впечатление направи Александър Георгиев Киров от СУ „Д. Благоев” – 7-в клас, който е дарил косата си за благородна кауза. Специално отношение изрази кметът Генчев към две деца, които са само на 5 години: Джан Реджебов Алишев от ОУ „Ф. Сакелариевич”, който е намерил портмоне с голяма сума пари и телефон, след което ги е върнал на притежателя му, и Емилияна Миленова Динкова от СУ „Д. Благоев”, която оказва помощ на свой връстник.

Кметът подчерта, че доброто се възпитава в децата от най-ранна възраст и това е ключово за тяхното израстване като личности. Той благодари на техните родители и на всички деца с добри сърца, като им пожела да бъдат здрави и продължат да извършват добри дела, защото доброто винаги побеждава.

Секретарят на местната комисия за борба срещу противообществени прояви Вера Блажева с радост констатира, че с всяка година интересът към инициативата се засилва и това е показателно от препълнената с добри хора зала. Четири деца от СУ „Николай Катранов” също бяха наградени лично от Генчо Генчев за своята инициатива, чрез която активизират учениците и приобщават родителите в различни мероприятия, с цел засилване на връзката „родители-деца-учители”.

Всичките 56 деца, на възраст от 5 години до 18 години, бяха тържествено наградени от кмета Генчев, Секретаря на община Свищов Любомира Петрова, секретаря на местната комисия Вера Блажева и представителите на социалните институции в града.

Коментари

Задължително поле