Община Свищов получи грамота за „Социална отговорност“

Отличието е от Института по публична администрация

Община Свищов получи грамота за участието си в Конкурса за добри практики на Института по публична администрация (ИПА), проведен в края на 2018 година.

В категорията „Социална отговорност“ община Свищов участва и направи силно впечатление с практиката „Ефективно управление за качествени социални услуги в Дневен център за деца с увреждания“. Тя е насочена към подпомагане на хора в неравностойно положение и по-конкретно към подобряване на грижите за децата с увреждания, и подкрепа на техните семейства.

Практиката, на обща стойност 119 600 лв., се реализира в резултат на партньорство на местно ниво, в т.ч. на община, неправителствени организации, бизнес и държавни институции, имащи отношение към закрилата на децата и семействата, а осъществяването ѝ съществено подобри достъпа до услугите на Дневния център за деца с увреждания в Свищов. В резултат, след концентрирането на дейностите в реновираните помещения и с оглед на оптимизираните условия, без да е налице промяна на издръжката и/или персонала, броят на потребителите е увеличен от 30 на 38 в рамките на един месец.

Повишената квалификация на специалистите от социалната услуга е една от предпоставките за наличното високо ниво на доверие от страна на родителите и направи услугата желана, и предпочитана, дори за семейства от други общини.

Социалната ангажираност на община Свищов към различните уязвими групи от обществото и грижата за тях е пример за добра социална политика на местно ниво. Прилагането на реализираната в община Свищов добра практика за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства може да бъде успешно адаптирана, и приложена в повече от 90 Дневни центрове на територията на страната, финансирани от държавния бюджет.

Коментари

Задължително поле