Община Свищов реализира проект за патронажна грижа на възрастни и лица с увреждания

Община Свищов реализира проект за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания. Инвестицията е в размер на 228 272 лева. 194 031 лв. от сумата е от еврофондовете, а 34 240 лв.е национално финансиране. Продължителността на инициативата е до 1 октомври 2020 г.

Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда – патронажна грижа и изграждане на капацитет за предоставянето им.

Потребители, които желаят да ползват мобилни интегрирани почасови здравно–социални услуги в домашна среда - патронажна грижа могат да бъдат възрастни хора над 65 годишна възраст, с ограничения или невъзможност за самообслужване с увреждания.

За ползване на услугата патронажна грижа по Проекта не се заплаща месечна потребителска такса.Всяко лице ще получи услуги до 2 часа дневно, за 12 месеца, считано от 1 октомври тази година. Социалните дейности ще се извършват от екип от обучени по проекта специалисти. Това са фелдшер, 4 медицински сестри и 1 рехабилитатор, 18 социални асистенти и 2 социални работници, психолог и шофьор.

Коментари

Задължително поле