Община Свищов спечели проект по „Красива България“ за близо 200 000 лева

Община Свищов спечели проект по Програма „Красива България“ за благоустрояване на открити площадки на детска градина. Разработката е за близо 200 000 лева и ще се реализира по мярка „Подобряване на социалната инфраструктура” и е насочен към обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура, и съобразяване със съвременните ѝ потребности, осигурявайки сигурна, осъвременена и достъпна среда за децата, посещаващи забавачката.

След проливните дъждове, в началото на летния период през 2017 г., в дворното пространство на ДГ „Чиполино“ в Свищов са констатирани високи нива на подпочвени води и слабо отичане на дъждовните, което води до системно задържане на вода.

Износените настилки и съществуващите съоръжения за игра на децата в детското заведение са стари и не отговарят на изискванията по Наредба №1, а допълнително влошилите се условия налагат спешна необходимост от подобряване на материалната база в детското заведение.

„Образованието е приоритет на Община Свищов и с действията си показваме целенасочена политика в тази посока. Нека не забравяме, че в бюджета на община Свищов, за 2018 година са предвидени най-много средства за образование – 38%“ , допълни кметът на Свищов Генчо Генчев.

Бюджетът на проекта, който предстои да се реализира възлиза на 189 474 лв., като община Свищов ще участва с 100 421,00 лв. (53% от цялата сума).

Коментари

Задължително поле