Община Свищов с нов проект за осигуряване на заетост

Подадената заявка е за разкриване на 5 работни места

Продължава ангажираността на общинската администрация за предоставяне на възможности за устойчива заетост на лица и младежи, регистрирани в Бюро по труда.

След като през тази година Община Свищов осигури заетост на общо 16 лица и младежи по проекти „Обучения и заетост“, „Обучения и заетост за младите хора“, „Старт на кариерата“ и „Нова възможност за младежка заетост“, в края на годината общинската администрация бе одобрена и за реализиране на проект „Обучения и заетост” – Компонент II - за безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 години и регистрирани в Бюро по труда.

Ще бъдат разкрити 5 работни места, от които 4 за портиери и 1 за технически сътрудник.

Портиерите ще бъдат наети за период от минимум 24 месеца, като одобрените работни места са за Общинска администрация Свищов и кметствата в селата Хаджидимитрово, Царевец и Драгомирово.

Техническият сътрудник ще бъде нает в общинската администрация също за срок от минимум 24 месеца.

Проекта се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Коментари

Задължително поле