Община Стара Загора изгражда 69 социални жилища

Община Стара Загора подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” за реализацията на проект „Изграждане на социални жилища в град Стара Загора“. Той е на стойност близо 3,3 млн. лв., от които 100 000 лв. са собствено финансиране. Срокът на изпълнение е 24 месеца.

Чрез цялостна реконструкция на 4-етажната сграда на бившата Метрология се цели интеграция на уязвими и други групи в неравностойно положение, като се осигурят съвременни социални жилища за настаняването им. В общо 69 жилища - 8 гарсониери, 19 едностайни и 42 двустайни апартамента, се очаква да бъдат настанени общо 232 лица, от които 116 представители на маргинализираните общности, вкл. роми. Проектът предвижда и подобряване на достъпа на лица с увреждания, чрез оборудване и обзавеждане, част от цялостната модернизация на обекта.

Те ще бъдат определени чрез приетата от Общинския съвет Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „социално жилище.

Хората ще живеят в комплекс от затворен тип, с охрана, денонощно видеонаблюдение, паркоместа и др. екстри. Апартаментите ще бъдат мебелирани и ще се обитават за срок от 3 години. Ще се заплаща наем до 80% от моментния наем за общинско жилище, който е 60 лв. Ползвателите ще сключват договори с Общината и ще поемат конкретни ангажименти за социална реализация – посещение на образователна институция от децата в училищна възраст; включване на безработните в образователно-квалификационните програми, както и в програми за осигуряване на заетост, предложени от Общината; включване в програми за социална интеграция. Настанените трябва да имат избран личен лекар, а родителите ще са длъжни да водят децата си на имунизации и проверка на здравния им статус.

Коментари

Задължително поле