Община Трявна кандидатства за нова мобилна сцена за културни мероприятия


Община Трявна кандидатства за закупуване на нова мобилна сцена за културни мероприятия, която ще се използва с образователна и познавателна цел. Решението бе подкрепено на последното заседание на Общински съвет – Трявна, което се проведе в края на 2021 г. и предстои подаването на проектното предложение.

Кандидатстването е по Мярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 10 000 лв., а максималният размер – 70 000 лв.

Ако проекта бъде одобрен и местната власт получи безвъзмездна финансова помощ, то ще бъде закупена нова мобилна сцена и ще бъде осигурено необходимото за нея сценично осветление. Иновативната трибуна ще даде възможност за изява на малки и големи таланти от Трявна, страната и света в сферата на културата, просветата, образованието. С бъдещите събития неминуемо ще се допринесе за развитието на туризма в региона с представянето на богатото ни културно-историческо наследство.

“Към настоящия момент сме ангажирали ресурс да намерим оферти и да видим дали е възможно да кандидатстваме и да закупим такава сцена. Що се касае до сцената, която имаме, се опитваме да я пазим в добро състояние, но мисля, че ще бъде чудесно да закупим едно нова сцена”, коментира кметът на Община Трявна Силвия Кръстева.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони