Община Търговище представи отчета на бюджета и на сметките за средствата от Европейския съюз за 2019 г.

Устойчивост на финансовите резултати отчита местната управа

Община Търговище отчита устойчивост на финансовите си резултати и през 2019 г. Това сочи годишният отчет за изпълнението на общинския бюджет, който бе представен на публично обсъждане.

Отчетът бе представен от зам.-кмета Валентин Велчев, а в обсъждането участваха кметът д-р Дарин Димитров, председателят на Общинския съвет Емине Якубова, зам.-областният управител Панайот Димитров, ръководният екип на Общината, медии, граждани.

През 2019 г. постъпилите приходи с държавен характер са 30,8 млн. лв. Това е с 4,8 млн. лв. повече, отколкото през 2018 г. Постъпилите приходи с общински характер са 20 млн. лв. За сравнение, през 2018 г. те са 17,3 млн. лв.

Традиционно, най–голям дял при делегираните дейности заемат разходите за функция „Образование” – 68%. Следва функция „Общи държавни служби“ – 10%, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 9%, функция   „Здравеопазване” – 6%“.  

При разходите за местни дейности най–голям относителен дял бележат разходите за функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” –  32%; функция „Образование” –  20%; функция „Икономически дейности и услуги” – 19%.

Актуализираният план на разчета за капиталови разходи е на стойност 8,6 млн. лв., в т. ч. със средства, предоставени от централния бюджет в размер на 5,8 млн. лв. Собствените бюджетни средства са 716 хил. лв. 
През първото полугодие на 2019 г. приходите с местен характер са 8,8 млн. лв. Това е с 1 млн. лв. повече в сравнение с тези, реализирани през първите шест месеца на 2020 г.

„Въпреки трудностите, породени от ситуацията с COVID-19, за момента не предвиждаме промени по бюджета и капиталовата програма“, заяви Велчев. 

На отчета бе обсъдено и разходването на средства за реализацията на проекти, финансирани от Европейския съюз.

Годишният отчет на изпълнението бюджета е заверен от Сметната палата. След одита е изготвен доклад, който предстои да бъде внесен и на сесия на Общинския съвет.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони