Община Търговище приема кандидати за Съвета на децата

Снимка: Архив

Община Търговище приема кандидатури за членове на Съвета на децата към председателя на Държавна агенция закрила на детето (ДАЗД). Могат да бъдат предлагани деца до 18 години в направленията: членове на училищни форми за самоуправление или детски/младежки съвети и парламенти; представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и социални услуги за деца; индивидуални кандидатури, уточняват от местната администрация.

Документи за участие се подават в Центъра за административно обслужване на Общината или на електронния й адрес. Комплектът включва попълнен формуляр за участие по образец, както и мотивационно писмо на кандидата.

Комисия, назначена от кмета на общината, ще разгледа постъпилите заявления в срок до 30 май и ще класира най-добрите 3 кандидатури във всяко от направленията. Те ще бъдат изпратени до областния управител на Търговище за следващ етап на подбор. На национално ниво ще бъде избран 1 представител на областта в Съвета на децата, допълват от общинската администрация.

От там уточняват, че критериите за оценка са свързани с нивото на креативност, толерантност, активност, ангажираност към обща кауза и други, посочени в утвърдената от ДАЗД процедура за избор на членове.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на разработване на политики за децата и вземане на решения. Съветът включва представител на младите хора от всички 28 области в страната, като им дава възможност да обменят знания, умения, да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на регионално и национално ниво.

Всички необходими документи за участие, както и процедурата за избор на членове, са публикувани в уебсайта на Община Търговище. Документи се приемат в срок до 15 май 2019 г.

Коментари

Задължително поле