Община Търговище пуска търг за отдаване под наем на 366 имота за земеделски цели

Снимка: Архив

Публичен търг за отдаване под наем и аренда на 366 имота за земеделско ползване обявява Община Търговище. Той ще бъде с тайно наддаване и ще се проведе на 22 май в местната администрация.

В търга са включени общински земи с различен срок на ползване. За срок от 5 години се отдават ниви и имоти, заети с храсти, за почистване и промяна на начина им на ползване. За 30 години под аренда се отдават площи за създаване на насаждения от семков, костилков или черупков вид. Те са в землищата на селата Буховци, Здравец, Кралево, Пробуда и Стража, уточняват от администрацията.

В зоната за земеделски труд и отдих „Драката“ са определени имоти за отглеждане на трайни насаждения. Срокът там е от 3 стопански години.

Условията за участие в търга, с цялата документация, са публикувани на сайта на общината в Търговище.

Коментари

Задължително поле