Община Търговище чисти стари кредити, финансово стабилна е

Снимка: Архив

В новия мандат Община Търговище ще влезе без дългосрочни кредити, теглени в последните 4 години и няма да остави задължения. Това стана ясно по време на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г.

По време на обсъждането беше посочено, че към края на 2018 г. Община Търговище е обслужвала три заема. Два от тях са били теглени в предходния мандат през 2014 г. и са дългосрочни. Общата им е стойност 2,59 млн. лв. и са от Фонда за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ. С тях са били финансирани проектите за водния цикъл и за обновяването на централния площад. През 2019 г. единият от заемите към ФЛАГ е погасен.

До края на годината ще бъде погасен и краткосрочният, нисколихвен заем за мостово финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“, който беше изтеглен м.г.

„За погасяване ще останат 1,34 млн. лв. по тегления през 2014 г. заем, който е с падеж през 2024 г.”, посочват от местната администрация.

Община Търговище отново отчита устойчивост на финансовите си резултати и през 2018 г. Първоначалният план на приходите е бил в размер на 44,26 млн. лв., а към края на годината уточненият план на приходите е стигнал 47,7 млн. лв. Постъпилите приходи с държавен характер са 26 млн. лв. и са с 2,32 млн. лв. повече от предходната. Постъпленията с общински характер са 17,38 млн. лв. и също отбелязват ръст.

„Най–голям дял при делегираните дейности заемат разходите за функция „Образование” – 69%. Следват ги „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 10%, „Общи държавни служби“ – 8%, „Здравеопазване” – 6%“, уточняват от Общината.

Всички приложения и подробната информация за годишния отчет са публикувани на сайта на администрацията.

Коментари

Задължително поле