Община Шумен ще финансира младежки проекти

17 са осъществени миналата година

Община Шумен ще финансира проекти на младежки, неправителствени организации и неформални групи. Желателно е, кандидатстващите за средства да бъдат вписани в Национална информационна система на младежта, уточняват от кметството. Инициативата да се финансират проекти, които осмислят свободното време на младите хора, се реализира за трета поредна година. Миналата бюджетът беше в размер на 10 000 лв.

Проектите трябва да бъдат изготвени според изискванията на Правилника за финансиране на младежки проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на младите хора в общината. Няма ограничения в избора на теми, по които може да се работи.

През 2017 г. са реализирани 17 проекта, насочени от различни сфери – природа, спорт, бизнес, култура, насърчаване на неформалното обучение и приобщаване на младежите към ценностите на гражданското общество.

От общината уточняват, че предложенията се подават в деловодството на Община Шумен или в електронен вариант на g.ilieva@shumen.bg до 15 април. Повече информация на 054/857 670.

Коментари

Задължително поле