Общинска избирателна комисия прекрати правомощията на кметица на петричко село

Общинска избирателна комисия в Петрич прекрати предсрочно пълномощията на кметицата на село Коларово. Величка Спасова е отстранена от длъжност, защото е установено, че е била управител на фирма към датата и на избиране за кмет на село Коларово.

Жалба е постъпила в ОИК от Кирил Милчев. Той твърди, че избраните за кметове на кметства на с. Коларово, с. Кърналово, с. Първомай, с. Скрът и с. Струмешница има съмнения, че съществува несъвместимост със заеманата от тях изборна длъжност. Иска да се направи необходимата справка и при констатиране на несъвместимост да се предприемат законови мерки.

С писмо от Агенция по вписванията е представена информация, като само кметицата на Коларово е била управител, за всички останали е установено, че не са действащи управители, еднолични търговци и не участват в търговски дружества.

ОИК Петрич, констатира, че Спасова не е подавала уведомление до ОИК – Петрич по повод факта, че съществува несъвместимост със заеманата от нея изборна длъжност и посочената в чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА.

В законоустановения срок Спасова внесла възражение. В него тя не оспорва, че е била в несъвместимост към датата и на избиране, но твърди, че в законоустановения срок, а именно на 15.11.2019 г. е предприела действия по напускане на всички заемани от нея длъжности в търговски дружества. Твърди, че на 27.11.2019 г. е представила всички изискуеми документи във връзка с горното на секретарката на Председателя на Общински съвет. Твърди, че уведомлението й е „изгубено”.

ОИК- Петрич счита, че твърдението, че документите са изгубени, не е състоятелно, не е подкрепено с доказателство и е само защитна теза.

Казусът с кметицата на село Коларово е идентичен като този с благоевградския кмет Румен Томов, който се разглежда сега от Адиминистративния съд. По него се очаква съдът да се произнесе идната седмица.

Коментари

Задължително поле