Общинските дружества в Търново реализирали печалба от общо 49 000 лева

велико търново

Данните за първото тримесечие на годината ще се обсъждат на сесия на Общинския съвет

Осем от общо деветте търговски дружества, в които Община Велико Търново е едноличен собственик, са реализирали през първото тримесечие на тази година печалба на обща стойност 49 000 лв. За същия период на 2017 г. финансовият резултат е бил 45 000 лева. Данните ще бъдат представени на заседание на Общинския съвет в старата столица идната седмица.

Отчетите сочат, че „Обредни дейности" ЕООД е донесло печалба от 14 000 лв. Комплексно-онкологичния център-10 000 лева, а Туристическата агенция „Царевград Търнов”-едва 1000 лева. Печалба от 16 000 лева е реализирало Общинското дружество паргинги и гаражи.

„Инвестстрой-92" ЕООД и Медицински център за рехабилитация и спортна медицина не са реализирали нито лев печалба. Центъра за кожно-венерически заболявания и Центъра за психично здраве са отчели по 4000 лева печалба.

През информационния период на 2018г. приходите на търговските дружества са се увеличили с 978 000 лева и от 3 311 000 за аналогичния период на  2017 г. са станали 4 290 000 лева. Едновременно с това  са се променили и разходите, като при тях също има увеличение, което е от над 1 млн. лева.

Коментари

Задължително поле