Общински съвет упълномощи кмета Камбитов да защити интереса на гражданите на Благоевград по време на Общото събрание на Вик Асоциацията

Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов бе упълномощен от общинските съветници да гласува по време на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, което ще се проведе на 21.02.2018 г.

Предложението бе преразгледано на извънредна сесия на ОбС, като в него бе записано и изменение, предвиждащо включване на реконструкция на водопровода и канализацията на улица „Мелник“, на стойност 112 хил. лева.

По време на редовното събрание на ВиК, предстои да бъде гласувано приемането на годишния отчет за 2017 г. и приемане на бюджет за 2018 г. на Асоциацията, както и приемане на Общата и Подробната инвестиционни програми на ВиК Асоциацията за 2018 г.

На практика с взетото решение днес, кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов бе упълномощен да защити интереса на Благоевград за по-добра ВиК услуга за жителите на града. Благоевград е общината с най-голям дял участие във Вик Асоциацията в областта – общо 33%. С взетото решение днес, Благоевград получава възможност за ремонт и модернизиране на пречиствателната станция за питейни води.

В Инвестиционната програма на водното дружество се предвижда ремонт на главния водопровод на града и водопроводната мрежа на ж.к. „Запад“, селата Еленово, Падеш и Изгрев. В програмата са заложени и подмяна на водопровод и канализация и на ул. „Стара планина“.

Предложението за участие на кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов, бе подкрепено с 31 гласа „за“, 0 „против и 1 „въздържал се“.

Коментари

Задължително поле