Обявиха конкурси за директори на три музея

Конкурси за директори на Националния исторически музей, Национален музей “Шипка-Бузлуджа” и столичния “Борис Христов” обявиха от Министерството на културата.

“Кандидатите за всички длъжности да са висшисти, с образователно-квалификационна степен “Магистър”, пише в изискванията. Като предимства се изтъкват научна степен или академична длъжност, владеене на чужд език, компютърни умения.

Сред личностните качества е посочена управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати.

Желателно е кандидатите да познават и прилагат българското законодателство в областта на опазването на недвижимото културно наследство, нормативната уредба в областта на движимите културни ценности и музейното дело.

В момента директор на НИМ е Божидар Димитров, който заема поста от близо 16 години. Той вече обяви, че няма проблем да се яви на конкурс.

Коментари

Задължително поле