Около 1 млн. деца в Европа живеят в институции

Деинституционализацията е дълъг процес, в който България натрупа богат опит и може да подпомага другите държави в региона. Това каза Алекс Кристопулос, заместник-изпълнителен директор на фондация „Лумос“ по време на участието си в конференцията за бъдещето на Европейския социален фонд, която се провежда в София, съобщиха от Министерство на труда и социалната политика.

Преди 9 години Европейската комисия заедно с България впрегна ресурси на регионалния фонд и на Европейския социален фонд, за да преустанови практиката на институионализация и приоритизира грижата за децата с увреждания. През последните 2 години огромен брой институции бяха затворени, децата от тях бяха изведени и настанени в центрове от семеен тип. Задачата е изпълнена, но тези услуги трябва да бъдат развити, укрепени, за да могат децата на живеят в семейна среда. Българското правителство има много силна визия за деинституционализацията, каза Кристопулос.

Трябва да мислим за включването на децата в процеса на вземане на решения. България е чудесен пример в това отношение, посочи Кристопулос.

Като предизвикателство пред страните в ЕС той посочи осигуряването на адекватни грижи за децата-мигранти. Не трябва да се създават паралелни системи, а да се укрепват националните институции, за да могат да осигурят подкрепа като за местните деца.

Проучванията показват, че около 1 млн. деца в Европа живеят в институции, откъснати от семействата си, от общностите си, в условия, в които не мога да ползват основни права. Всеки, който е отрасъл в институция, по някакъв начин е увреден или физически, или емоционално, или психически. Над 8 млн. деца по света живеят в подобни домове, в институции. Това уврежда техните възможности и потенциала им в чисто човешки план, каза Кристопулос.

Коментари

Задължително поле