Опасен язовир край Монтана се разпродава от съдебен изпълнител

Съдия изпълнител продаде заради дългове част от защитните съоръжения на язовир между Монтана и Лом. Водоемът е потенциално опасен обект и при неправилна експлоатация може да застраши населените места и хората в района, предупредиха специалисти.

Язовир „Смирненски” е трети по големина  в област Монтана и е собственост на държавното дружество „Напоителни системи” ЕАД. На него има изградена и Водно-електрическа централа. Заради неизплатени банкови кредити за над 8,5 млн. лева в началото на юли тази година съдия изпълнител е обявил за продажба ВЕЦ-а. Заедно с нея продан с първоначална стойност 118 942 лева обаче са били изнесени  и 60,8 дка земя, в която са включени шахтите на основния изпускател, тръбопроводи, канал и  четири крана, които регулират изпусканите водни количества от язовира. Те вече са собственост на частна фирма.

Продажбата превръща язовира, който е с площ близо 1000 дка и  обем 9 млн. куб. м. вода, в  потенциална бомба. На практика специалистите нямат достъп до съоръженията за контролиране и направляване на водата, а това може да доведе до катастрофални преливания, коментират хидроексперти.

„По случая е заведено дело от държавното дружество. Основния изпускател и крановете към него трябва да бъдат извадени от сделката – те са част от язовира, не от ВЕЦ-а. Продажбата им застрашава експлоатация на водоема и сигурността на населението и инфраструктурата!”, заяви инж. Георги Захариев – шеф на „Напоителни системи” – клон Мизия.

Коментари

Задължително поле