Организират обществено обсъждане на новия генерален план за движение във Велико Търново

Община Велико Търново организира обществено обсъждане относно новия генерален план за организация на движението, който е в процес на разработка. Дейността е възложена от кмета Даниел Панов, а проучването на мнението на великотърновци е основна част от процеса.

Дискусията ще се състои на 16 декември от 17,00 ч. в ритуалната зала на общината. Представени ще бъдат резултатите от анализа на съществуващата организация на движението, основните въпроси и ще бъдат очертани възможните решения и идеи.

Това заявиха на пресконференция днес заместник-кметът по строителство и устройство на територията проф. Георги Камарашев и д-р инж. Христо Грозданов от страна на фирмата изпълнител – „Институт по транспортно строителство и инфраструктура“.

„Генералният план е стратегическия документ, който ще очертае дългосрочната визия и бъдещата общинска стратегия за транспортно планиране и организация на движението. Една от най-важните задачи е да питаме хората как си представят Велико Търново и на кой тип придвижване следва да бъде даден приоритет – дали на автомобилния, или на съчетание между съвременен и удобен градски транспорт, пешеходно и велосипедно движение“, коментира проф. Георги Камарашев.

Общественото обсъждане е за предварителния проект на нов генерален план за движение. Д-р инж. Христо Грозданов поясни, че след дискусията ще бъдат и на базата на общественото мнение ще бъдат направени съответните допълнения. До края на януари документът в първия му вариант следва да бъде внесен за обсъждане в Общински съвет. След приемането му се пристъпва към изработването на окончателен проект, за което срокът е четири месеца.

„Велико Търново е град, чието население расте, а туристите се увеличават непрекъснато. С около 30% е нараснал автомобилният трафик през последните няколко години“, каза още Христо Грозданов.

В онлайн допитване са участвали над 1600 великотърновци, а преобладаващата част от мненията е, че трябва да бъдат развивани общественият транспорт и алтернативните форми на придвижване. Проектантите вече имат решения, свързани с промяна на организацията на кръстовищата, на посоките на движение по улици и цели съвкупности от улици, което би позволило обособяване на автобусни ленти и велоалеи. Всяка конкретна мярка ще бъде придружена с детайлна софтуерна симулация, която нагледно ще представи оптимизацията на трафика. Предложенията и идеите ще бъдат представени по време на общественото обсъждане.

Коментари

Задължително поле