Орнитолози от Търново изпратиха три млади птици за отглеждане в Стара Загора

Спасените екземпляри са бял щъркел, сойка и черешарка

Три млади птици от видовете бял щъркел, сойка и черешарка изпратиха орнитолози от РИОСВ-Велико Търново за последващи грижи в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Пернатите са намерени изпаднали от гнездата от жители на село Крушето, градовете Дебелец и Стражица. Екземплярите са малки, в пухово оперение, не могат да се хранят самостоятелно и да оцелеят сами в природата. Нямат видими наранявания.

РИОСВ напомня, че млади птици падат от гнездата в опит за първи полет или биват избутвани от останалите. При намиране на малко на птица е необходимо да се потърси гнездото в клоните на най-близкото дърво, храст или по околните постройки. Ако се открие и е достъпно, малкото може да бъде върнато в него, в противен случай може да се остави и на висок клон на някое близко дърво, в района в който е намерено. Когато става въпрос за бедстващо животно, т. е. има видими физически увреждания или се намира в условия, застрашаващи живота му, гражданите трябва да сигнализират съответната регионална инспекция по околната среда и водите.

Коментари

Задължително поле