Отбелязват 15 години сдружение на председателите на Общински съвети

С провеждането на XVII-то Общо събрание на националната асоциация на председателите на Общински съвети в България, се отбелязва и петнадесетата годишнина от учредяването на сдружението. Негов пръв председател е свищовският преподавател проф. д-р Андрей Захариев, който приветства участниците във форума. В рамките на събитието, с участие на близо двеста делегати, бе подписан и меморандум за стратегическо партньорство между ръководената от професора катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ от една страна и от втора страна Красимира Германова – председател на УС на НАПОС и инж. Делян Дамяновски – изпълнителен директор на асоциацията.

Със своите 25 000 възпитаници свищовската финансова катедра е доказателство за академично образование с качество и традиции. Приносът на катедра „Финанси и кредит“ и спец. „Финанси“ за кадровото осигуряване на публичния сектор и органите за местно самоуправление, от учредяването през 1952 г. на финансовата катедра в Свищов, е неоспорим.

Партньорството между свищовските финансисти и НАПОС-РБ датира още от основаването на асоциацията през 2004 година, когато председател на Управителния съвет за 4-годишен мандат е проф. д-р Андрей Захариев (тогава доцент, председател на ОбС – Свищов и директор на Центъра за дистанционно обучение на свищовската академия. В тези първи години на укрепване и развитие на НАПОС-РБ катедра „Финанси и кредит“ осигурява административно и експертно организирането на конкурса „Общински финансист на годината“, който приз се връчва на директори на общински дирекции „Финанси и бюджет“ на база оценъчна процедура за внедрени иновации във финансовото управление.

Паралелно, с лектори и като съорганизатори, катедрата в частност, и свищовския ВУЗ като цяло подкрепят провеждането на национални конференции със знаков характер за утвърждаването на НАПОС-РБ като водещ институционален фактор и партньор на Националното сдружение на общините в Република България и централната власт в провеждане реформите във финансовата и административна децентрализация.

НАПОС-РБ е учредена на 16-ти юли 2004 година в гр. Пловдив. Подписи под учредителния акт полагат 51 действащи председатели на Общински съвети в България. Седалището на асоциацията е гр. София, а нейния основен профил на действие е реализирането на ефективно местно самоуправление и развитие на гражданското общество в Република България, както и защита на професионалните интереси на своите членове. Настоящ председател на УС на асоциацията за втори последователен 4-годишен мандат е Красимира Германова (председател на ОбС-Созопол), а неин изпълнителен директор е инж. Делян Дамяновски – учредител на асоциацията от 2004 г. и три мандата председател на ОбС-Мездра. Над двеста председатели на Общински съвети членуват в асоциацията и паралелно изпълняват делегатски функции и в общото събрания на НСОРБ.

Асоциацията издава от 2013 г. свой регулярен бюлетин с новини за добри практики в работата на Общинските съвети и актуални промени в нормативната уредба в областта на местното самоуправление, местните данъци и такси. В стенния календар на асоциацията за 2019 г. тематично е отбелязана 15-та годишнина на НАПОС-РБ, където с богат снимков материал е потвърдено ползотворното сътрудничество между академична общност и местна власт, които в лицето на катедра „Финанси и кредит“ при Стопанската академия в Свищов и НАПОС-РБ са пример за подражание и надграждане.

Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ функционира в обществена полза и приема дарения за подкрепа на стипендиантската си програма в подкрепа на обучението на студенти и докторанти на свищовското висше училище и за мероприятия по привличане на талантливи кандидат-студенти. За близо две години от своето учредяване Фондацията е изплатила над 50 000 лева за стипендии и подкрепила изграждането на специализирани академични кабинети и лаборатории във Факултетския корпус на академията в крайдунавския град.

Водещи институционални дарители във фондацията са Банка Пиреос България и ЗД БулИнс АД. Дарители са и над 100 физически лица, включително и студенти и алумни на специалност „Финанси“ на СА „Д. А. Ценов“. Банковите сметки за постъпване на даренията са обявени на интернет страницата на фондацията.

Коментари

Задължително поле