Откриват 4000 работни места в София

Научноизследователски център, свързан с автомобилната индустрия, ще отвори 4000 работни места в София. Той ще бъде в София Тех Парк, а осъществяването му ще започне съвсем скоро, каза изпълнителният директор на Аутомотив Клъстер България Любомир Станиславов. „Проектът е в много напреднал стадий и имаме само някои административни стъпки, които трябва да предприемем, преди да започне действителното му изпълнение“, каза Станиславов.

Съоръжението за изследователска и развойна дейност ще се простира на площ от 50 хил. кв. м и освен лабораториите, ще разполага и с обучителен център. "България има някои високотехнологични компании, работещи в автомобилната индустрия, включително компании, разработващи решения за автономни автомобили, но те все още са малко. Реалното развитие в този сектор ще се случи през следващите 3 години. Очакваме да бъдат създадени няколко големи центъра за научноизследователска и развойна дейност с няколко хиляди инженери", заяви Станиславов. Автомобилният сектор допринася за около 5% от БВП на България. Индустрията генерира годишен оборот от 3,5 млрд. евро, в нея работят 130 компании с около 40 000 души.

Коментари

Задължително поле