Откриха умряла риба в Янтра в Горнооряховско

Река Янтра

Подозират третиране на близки площи с препарати за растителна защита

Експерти на РИОСВ – Велико Търново извършиха проверка на място, след подаден сигнал от Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“ (ИАРА) за умряла риба и побеляване на водата в корекцията на река Янтра при горнооряховското село Драганово, с вероятна причина попадане на продукти за растителна защита (ПРЗ) във водния обект.

При извършения оглед се констатира умряла риба на разстояние около 1 км по старото корито на Янтра. Водата в участъка е застойна, замътнена и покрита с голямо количество водна леща и водорасли.

От представител на Регионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС, по време на проверката на място, са измерени стойности на показателите: рН-8,67; Разтворен кислород – 13,09 мгО2/л, Наситеност с кислород – 143,1 %, Температура – 22,10С и Електропроводимост – 969 µS/см.

Взета е и водна проба за изследване съдържанието на пестициди във водата. След получаване на резултатите от анализите ще може да се направи оценка относно замърсеността на водата с препарати за растителна защита. В района няма промишлени източници на отпадъчни води. От едната страна старото корито на Янтра граничи със засят с царевица земеделски масив, който по данни на представители на ИАРА сутринта на 22 май е бил третиран с препарати за растителна защита.

Коментари

Задължително поле