Отложи се събранието на Асоциацията по ВиК в Шумен

Извънредното общо събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен не се състоя в петък, поради липса на кворум. В дневния ред беше предвидено обсъждане на Бизнес плана на "ВиК-Шумен" ООД за 2017 - 20121 г. Присъства представител само на една от десет общини. Както "Труд" писа, в четвъртък общинските съветници на Шумен, отложиха разглеждането на бизнес плана за юли, заради повишение цената на водата, заложено в него. Така изходът на събранието беше предрешен.

В Асоциацията членуват държавата и 10 общини. Държавата в лицето на областния управител участва в асоциацията с 35% дял. Останалите 65% се разпределят между общините според броя на населението. Община Шумен притежава 33,72%, община Нови пазар-6,08%, община Велики Преслав 4,82%, община Каолиново 4,35%, община Върбица 3,74%, община Каспичан 2,87%, община Венец 2,57%, община Смядово 2,41%, община Хитрино 2,24% и община Никола Козлево с 2,20%.

За да бъде редовно проведено заседанието, трябва да присъстват членове, притежаващи най-малко 2/3 или 66,67% от гласовете в общото събрание. На заседанието в петък присъства само областният управител проф. Стефан Желев и представител на община Никола Козлево. Вероятно следващото заседание на Асоциацията ще бъде в края на юли.

Коментари

Задължително поле