Отново ще изследват водата в село Казанка за уран

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД осигурява с водоноска вода за питейно-битови нужди в старозагорското село Казанка, след като Регионалната здравна инспекция издаде предписание водата да не се използва за пиене и готвене. Причината затова е отклонение в показателите на естествения уран в питейната вода в селото, в което живеят около 100 души. Направени анализи в лаборатория на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българска академия на науките от два водоизточника показват концентрации от 0,055 милиграма на литър и 0,045 милиграма на литър при максимална 0,03 милиграма на литър.

„Извършен е и мониторинг на параметричната стойност на индикативната доза за установяването съдържанието на радиоактивни нуклеиди. Резултатите показаха, че индикативната доза не е завишена. Нямаме основание да се притесняваме за повишаване на радиологичните показатели. Имаме само химично замърсяване за естествен уран” – каза инжинер-химик Дорина Венелинова, главен експерт в Дирекция „Лабораторни изследвания” при Регионална здравна инспекция - Стара Загора.

Новите проби от два водоизточника ще бъдат изпратени в понеделник в Националния център по радиобиология и радиационна защита, за да бъде изследвана отново концентрацията на естествен уран във водата.

Коментари

Задължително поле