Отхвърлиха иск на Петко Стрелеца от Лясковец за 1 млн. лева срещу държавата

Петко Петков, който уби командос и рани колегите му, се почувствал заплашен, че ще го вкарат в лудница

Окръжният съд във Велико Търново попари желанието на Петко Петков-Стрелеца от Лясковец да осъди държавата за 1 милион лева. Магистратите са отхвърлили иска му срещу Прокуратурата поради недопустимост, а определението може да се обжалва идната седмица в Апелативния съд в старата столица.

Петко Стрелеца бе осъден на до живот за убийството на командоса Емил Шарков през 2014 г. Тогава спецполицаи атакуваха дома му в Лясковец, заради незаконен боен арсенал, който Петков притежавал. Той пък се бе барикадирал в жилището си и стреля срещу баретите.

След като се озова в затвора, той подаде искова молба срещу Прокуратурата на Република България, Висшия съдебен съвет, Европейския съюз и Европейската комисия. Искането за крупната сума лясковчанинът мотивирал с това, че бил станал жертва на незаконни действия на прокуратурата и полиция, че е бил преследван като най-големия престъпник и терорист, че се е чувствал заплашен, че ще го вкарат насилствено и престъпно в лудницата, поради което ищецът бил принуден да стои постоянно вкъщи през целия процесен период от почти 4 години, т.е. му е бил наложен незаконен домашен арест - незаконно лишаване от свобода.

Петков твърди, че бил подложен на психически тормоз, на жестоко, нечовешко и унизително отношение, което уронвало човешкото му достойнство и го принуждавало да върши и да приема действия против волята си, които пораждали у него чувство на страх, незащитеност и малоценност, от което тотално загубил вяра в българската прокуратура и полиция.

Недоволството на Стрелеца срещу Висшия съдебен съвет е обосновано с това, че „назначава прокурорите при стриктно съблюдаване на нравствените и професионални качества, което задължение, произтичащо от закона, той не е изпълнил”.

На Европейската комисия и Европейския съюз Петков е обиден, че не са издали мотивирано становище, след като многократно били сезирани с жалби от негова страна.

Ищецът претендира обезщетение за претърпени от него нематериални щети за времето от 1 август 2010 г. до 14 март 2014 г., през който период Прокуратурата и МВР са искали, без наложена принудителна медицинска мярка от съд, да настанят ищеца за принудително лечение в психиатрична болница. Той твърди, че от това е претърпял вреди в размер на 1000 000 лв., ведно със законната лихва от датата на предявяване на исковата молба, както и лихва за забавяне от първата дата на увреждането 1 август 2010 г. в размер на 964 860 лв. до окончателното изплащане на сумите.

Всички ответници по делото са дали становище за недопустимост на иска на Петко Петков.

Според магистратите от Окръжен съд Велико Търново депозираният от Петко Савов Петков иска е недопустим, поради което исковата молба следва да бъде върната на ищеца. Затова съдът е прекратил производството по делото. Определението подлежи на обжалване пред Великотърновския апелативен съд в едноседмичен срок.

Коментари

Задължително поле