„Паркинги и гаражи” в Търново с най-голяма печалба за тримесечието

Следват го „Обредни дейности” и Онкодиспансера

49 000 лв. е общата печалба на търговските дружества със 100% общинско участие във Велико Търново за първото тримесечие на 2018 г. Информацията ще бъде предоставена на Великотърновския общински съвет на поредното му заседание в края на май.

С на-добър финансов резултат от 16 000 лв. е дружеството „Организация на движението, паркинги и гаражи”. Следват го „Обредни дейности” ЕООД с печалба от 14 000 лв. и Комплексният онкологичен център – с 10 000 лв. С положителен резултат от по 4 000 лв. са Центърът за кожно-венерически заболявания и Центърът за психични заболявания. „Царевград Търнов” има печалба от 1000 лв. за тримесечието.

С отрицателен финансов резултат е само едно общинско търговско дружество. Това е Специализираната белодробна болница „Д-р Треман”, който е на минус с 36 000 лв.

През информационния период на 2018г. приходите на търговските дружества са се увеличили с 978 000 лв. и от 3 311 000 лв. за аналогичния период на 2017г. са станали 4 290 000 лв., но едновременно с това са се променили и разходите, като при тях също има увеличение, което е от 1 011 000 лв. Общия резултат за тримесечието е намаление на консолидираната печалба с 32 000 лв. на 13 000 лв.

Коментари

Задължително поле